Zorgvastgoed

Visie van de taxateur op de ontwikkelingen binnen de sector én de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed zijn essentieel voor een reële waardering.

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is met een omvang van 40 miljoen m² en ruim € 50 miljard aan waarde een belangrijke maatschappelijke en economische sector. Het vastgoed zit daarbij vast in stenen terwijl de gezondheidszorg volop in beweging is. Belangrijke thema’s zijn vergrijzing, marktwerking, medische ontwikkelingen en technologische innovatie.

Care

De belangrijkste trend in de caresector is het extramuraliseren van cliënten met een lichte zorgvraag; de zorg wordt buiten de instelling verleend waarbij zorg en huisvesting financieel gescheiden zijn. Daarnaast is er binnen de langdurige zorg sprake van een eigen bijdrage. Cliënten betalen, afhankelijk van hun inkomen- en vermogenspositie een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 2.506 per maand.

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg en de hoge eigen bijdrage binnen de langdurige zorg ontstaan er nieuwe woonzorgconcepten binnen de particuliere markt. Met name initiatieven binnen het (middel) dure marktsegment krijgen steeds meer voeten aan de grond. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de toenemende interesse van beleggers in dit type vastgoed.

Cure

In de cure is een begin gemaakt met spreiding en concentratie van medische specialismen. Dit leidt tot ontvlechting van activiteiten uit het ziekenhuis. In de eerste lijn worden steeds vaker taken van de tweede lijn overgenomen waaronder de zorg voor de chronisch zieken, voor- en nazorg bij operaties en palliatieve zorg. De algemene trend is dat de nadruk steeds meer komt te liggen op preventie en de behandeling van chronische aandoeningen.

Vastgoedwaardering

Deze trends en marktontwikkelingen hebben direct gevolg voor de (toekomst)waarde van zorgvastgoed. Visie van de taxateur op de ontwikkelingen binnen de zorgsector én de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed zijn onontbeerlijk.