Taxaties

Marktpartijen zien zorgvastgoed in toenemende mate als belangrijke beleggingsasset. De analyse van de zorgexploitatie zal daarom een prominente plaats in het taxatierapport moeten krijgen.

Verdieping van de zorgexploitatie

Marktpartijen zien zorgvastgoed in toenemende mate als belangrijke beleggingsasset. Hierdoor ontstaat er behoefte aan verdieping van de taxatierapporten. Naast de vereisten van het NRVT maakt Taxatie Instituut Zorgvastgoed een analyse van de zorgexploitatie teneinde een inschatting te maken van het debiteurenrisico. Het exploitatiegebonden karakter van zorgvastgoed wordt daarmee onderkend en krijgt een prominente plaats in het taxatierapport. Taxatie Instituut Zorgvastgoed kan deze verdieping aanbrengen door de brede ervaring en marktkennis van haar taxateurs.

Transparantie

Onze taxaties worden uitgewerkt in overzichtelijke en eenvoudig leesbare rapporten; de onderbouwing van de getaxeerde waarde is voor de opdrachtgever navolgbaar. Op deze wijze streven wij naar optimale transparantie.

Zorgvastgoed

Taxatie Instituut Zorgvastgoed taxeert zowel bestaand als nieuw te realiseren zorgvastgoed waaronder:

  • Intramurale zorgcomplexen
  • Particuliere woonzorgvoorzieningen
  • Woningbouw met extramurale zorg- en dienstverlening
  • Gezondheidscentra (eerste- en tweedelijnszorg)
  • Hospices
  • Ziekenhuizen en zorghotels
  • Publieke en private zorgcoöperaties
  • Solitaire dagbestedingsruimten of praktijkruimten

Opdrachtgevers en taxatiedoelen

Opdrachtgevers van Taxatie Instituut Zorgvastgoed zijn beleggers en financiers, instellingen en bedrijven, overheden en toezichthouders. Zij kunnen bij ons terecht voor een full valuation, hertaxatie of een markttechnische update. Ook kan Taxatie Instituut Zorgvastgoed een controlerende en validerende rol spelen (second opinion) ten aanzien van de parameters en uitgangspunten van interne én externe taxaties.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed waardeert in het kader van onder andere aan- en verkoopbeslissingen, financiering, borging, jaarverslaglegging en verzekering. Daarnaast hebben wij veel ervaring met taxaties ten behoeve van College Sanering Zorginstellingen (CSZ).