Wie zijn wij

Waarom TIZV?

Het waarderen van zorgvastgoed is een specialisme. Zorgvastgoed heeft een exploitatiegebonden karakter: ervaring en kennis van zowel vastgoed én zorg is derhalve essentieel bij het taxeren daarvan. Bovendien is dit marktsegment nog volop in ontwikkeling: Taxatie Instituut Zorgvastgoed levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van én transparantie binnen de sector.

Tegelijkertijd voorziet Taxatie Instituut Zorgvastgoed  in de sterk groeiende vraag naar professionele taxaties van zorgvastgoed. Dit doet zij als zelfstandig opererend instituut die niet verbonden is aan een makelaarskantoor. Zij gaat verder dan de norm; naast de vereisten van het NRVT wordt een analyse van de zorgexploitatie gemaakt teneinde het debiteurenrisico in te schatten. Het exploitatiegebonden karakter wordt daarmee onderkend en krijgt een prominente plaats in het taxatierapport.

Profiel

Taxatie Instituut Zorgvastgoed is een samenwerkingsverband; er wordt landelijk samengewerkt met taxateurs die aantoonbare ervaring hebben met zorgvastgoed en bovendien voldoen aan de hoogste normen die Taxatie Instituut Zorgvastgoed daaraan stelt. De basisprincipes onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid zijn daarbij het uitgangspunt. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn de taxateurs ingeschreven in het register van NRVT, RICS, lid van de NVM en aangesloten bij TMI.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed heeft een groeiambitie: geïnteresseerde taxateurs met ervaring in de zorgsector en die tevens passen in het profiel van het instituut kunnen contact opnemen met het bestuur.

Bestuur

Hans Juffer RM RT

Register Taxateur

Kees Trimp MRICS RT

Register Taxateur