Nieuws

Verslag themabijeenkomst 8 maart 2018

Verslag themabijeenkomst 8 maart 2018

Samenwerking tussen zorg en vastgoed leidt tot meerwaarde voor alle partijen

Amaris Zorggroep en Habion werken sinds 2012 intensief samen voor de ontwikkeling van diverse zorglocaties. Hiervoor is een VOF structuur opgezet met een vaste eigendomsverhouding en 50/50 zeggenschap. Amaris brengt de grond in en Habion de opstal. Amaris huurt vervolgens langdurig terug van de VOF.

Ook het gebruik van de zorgwoningen door de bewoners is op maat gesneden en afgestemd op de behoefte/mogelijkheden van de bewoner. Dus geen uniforme huurcontracten, maar per bewoner een optimaal arrangement.

Herman Bezemer (Amaris) en Marcel Donkersloot (Habion) illustreerden dit aan de hand van diverse nieuwbouwprojecten die gerealiseerd zijn of nu in de steigers staan, onder andere in Muiderberg en Baarn.

De samenwerking leidt tot aantoonbare meerwaarde, een betere acquisitiepositie, effectieve bedrijfsvoering, een onderscheidend woonzorgconcept en gezamenlijk ondernemerschap. Voorwaarde voor een dergelijke samenwerking is een gezamenlijke visie op wonen zorg en welzijn.

Dit was ook de conclusie van de presentatie van Taxatie Instituut Zorgvastgoed door Hans Juffer en Kees Trimp. De grote verschillen in taxaties van zorgvastgoed zijn voor een groot deel te verklaren door de verschillende visies van de taxateur op het vastgoed en de waarde-ontwikkeling. Zolang de zorgexploitant en de vastgoedpartij zelf geen uitgesproken visie/strategie hebben, is de impact van de (persoonlijke) visie van de taxateur (te) groot. En omdat er nog weinig marktwerking is en de transacties vaak gebaseerd worden op de getaxeerde waarde, is de kans op ongelukken groot. Een pleidooi om sectorbreed te werken aan visievorming, meer marktwerking en transparantie.

De themabijeenkomst werd op 8 maart gehouden bij Amaris Zorggroep, locatie De Veste te Naarden. Het was de tiende themabijeenkomst van Stichting Zorgvastgoed.nl.

Achtergrond organisaties

Amaris Zorggroep is een regionale zorgaanbieder met 13 locaties en een omzet van ca. € 94 miljoen.

Habion is specialist in ouderenhuisvesting. Verspreid door heel Nederland bezit Habion circa 11.000 verhuureenheden, waarvan de helft woningen en de andere helft eenheden in 80 verzorgingshuizen. Het is onze missie om ouderen een veilig en gezellig thuis te bieden, waar ze zo lang mogelijk betaalbaar, veilig en prettig kunnen wonen en leven.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed is een gespecialiseerde taxateur van zorgvastgoed en heeft in korte tijd een groot (landelijk) marktaandeel verworven.