Nieuws

WoonFriesland verkoopt zorgvastgoedportefeuille

WoonFriesland verkoopt zorgvastgoedportefeuille

WoonFriesland heeft haar zorgvastgoedportefeuille bestaande uit circa 900 eenheden (43 intramurale zorglocaties) verkocht aan vastgoedbelegger Estea Driestar. WoonFriesland zal de opbrengsten investeren in verduurzaming en het betaalbaar houden van haar woningbezit.

Namens WoonFriesland is ABC Capital recentelijk tevens gestart met de verkoop van de bedrijfsonroerendgoedportefeuille. Deze bestaat uit diverse objecten zoals kantoren, winkels en een ontwikkellocatie in verschillende plaatsen in Friesland. In het najaar volgt het maatschappelijk vastgoed, onder meer bestaande uit multifunctionele centra en scholen met langlopende huurovereenkomsten.

De gezamenlijke verkoopopbrengst van de portefeuilles zal naar verwachting circa €160 miljoen bedragen. Dit is de eerste keer in Nederland dat een woningcorporatie zo’n omvangrijke portefeuille aan zorg-, bedrijfsonroerend-, en maatschappelijk vastgoed afstoot, aldus WoonFriesland.

Om een goede overdracht voor de huurders te borgen is het gisteren verkochte zorgvastgoed ondergebracht in een joint venture. Hierin neemt WoonFriesland nog voor twee jaar deel. ABC Capital begeleidde WoonFriesland bij het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen.

Bron: Vastgoedjournaal