Nieuws

NVB publiceert nadere uitwerking richtlijn taxeren zorgvastgoed

NVB publiceert nadere uitwerking richtlijn taxeren zorgvastgoed

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in gesprek gegaan met De Nederlandsche Bank (DNB) over de reikwijdte en interpretatie van de nieuwe regelgeving voor taxeren van zorgvastgoed per 1 juli 2021.

Hoewel dit gesprek niet direct heeft geleid tot nieuwe inzichten is de richtlijn nader uitgewerkt. Zo geldt er eens in de drie jaar een hertaxatieplicht voor kredietovereenkomsten boven € 3 miljoen. Voor kredietovereenkomsten onder deze grens geldt de hertaxatieplicht niet.

Voor een volledig overzicht van de nadere uitwerking verwijzen we u graag naar de publicatie van NVB die u kunt downloaden op onze website.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@tizv.nl of bel ons op 088 555 0 444.